Jak zakłada się implanty stomatologiczne?

Ważne jest, aby dbać o wypełnienie każdej luki w uzębieniu. Nieleczone ubytki mogą w konsekwencji doprowadzić do przesuwania pozostałych zębów i nie tylko. Jednym ze sposobów na wypełnienie luk w uzębieniu jest wszczepienie implantów stomatologicznych.

Założenie implantów stomatologicznych powinno odbyć się w wyspecjalizowanej klinice, która jest w stanie zapewnić pacjentom odpowiednią opiekę przed, po i w trakcie zabiegu implantacji. Dowiedz się, na czym polega wszczepienie implantów stomatologicznych i co powinieneś zrobić po zabiegu implantacji.

Etap pierwszy

Aby wszczepienie implantu było możliwe, konieczne jest ustalenie ilości tkanki kostnej w dziąśle. Odpowiednio wysoka ilość tkanki kostnej jest w stanie zagwarantować odpowiednią stabilność implantu. Ustalenie ilości tkanki kostnej używa się z zastosowaniem pantomogramu, czyli zdjęcia pantomograficznego.

Warto jest znać budowę implantu – implant to śruba, którą należy wkręcić jako zastępstwo naturalnego korzenia zęba. Aby wkręcenie implantu było możliwe, należy w wyrostku zębodołowym wywiercić dziurę. Robi się to dopiero po zweryfikowaniu ilości tkanki kostnej w dziąśle. Pacjenci, którzy nie posiadają odpowiedniej ilości tkanki mogą liczyć na tzw. augmentację kości, czyli proces nadbudowy kości.

Wszczepienie implantu odbywa się w pełnej narkozie lub przy użyciu znieczulenia miejscowego. Z racji zastosowanego znieczulenia, zabieg implantacji dla pacjenta jest bezbolesny. Po wszczepieniu implantu rana jest zaszywana.

Etap drugi

Po pewnym czasie lekarz implantolog przeprowadza zabieg odsłonięcia implantu. Następuje to w momencie, kiedy implant jest już pokryty warstwą tkanki kostnej. Odsłonięcie implantu polega na nacięciu błony śluzowej, po czym następuje wkręcenie śruby gojącej. Implant ze śrubą gojącą sprawia, że proces gojenia przebiega szybciej.

Etap trzeci

Etap trzeci stanowi zakończenie leczenia implantologicznego. Polega on na zaprojektowaniu i umieszczeniu korony zęba na implancie. Lekarz implantolog rozpoczyna od pobrania wycisku protetycznego, który pozwoli wykonać idealnie pasujące do implantu elementy, niezbędne do zakończenia procesu implantacji. Pierwszym elementem jest filar protetyczny, który służy do zamocowania korony. Natomiast drugim jest korona, która docelowo ma imitować naturalny ząb.

Zalecenia po zabiegu wszczepienia implantu

Szczegółowe zalecenia dotyczące pielęgnacji jamy ustnej po zabiegu implantacji przekazuje lekarz wykonujący zabieg. Warto jednak pamiętać o podstawowej zasadzie – higiena jamy ustnej powinna odbywać się w normalnym trybie, jednak ze szczególną ostrożnością przy miejscu wszczepienia implantu.